май 19, 2024

Педагогически специалисти на обучение по програма на Фондация „Америка за България“

Дейности

Екип от двама педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участва в обучение по програма „Нови методи на преподаване“ към Фондация „Америка за България“, в периода септември – октомври 2017 г. във Варна – Петя Глеридис, зам.- директор, и Симона Панова, учител по български език и литература.

,,Нови методи на преподаване“ е интензивна програма за преподаване и оценяване на напредъка на учениците. Тя включва работа с проектно-базирано обучение, разбиране по дизайн, дигитални и недигитални инструменти за ангажиране на ученици, различни видове инструменти за оценяване. Квалификацията бе водена от преподаватели в Педагогическия факултет на Колумбийския университет в САЩ, с предишен опит от работа в България. В обучението участваха 38 учители от цялата страна, от различни училища и предметни области. Те работиха с 10 вече обучени учители ментори.

Програмата протече в два интегрирани модула, като между двата модула екипът на училището разработи уроци, използвайки новия педагогически инструментариум от програмата.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content