ДейностиЗанимания по интереси

Дейности на 3- ти март

Групата по интереси „Ориентиране“ взеха активно участие в отбелязване на Националния празник – 3 март. Присъединиха се към организираното градско тържество по повод 142г. от Освобождението на България.

След официалната част на събитието, учениците завършиха празника с много спортни игри, организирани от старши учител Олга Златкова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com