юни 13, 2024

Грипна ваканция

Съобщения

Във връзка със Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра за здравеопазването и Предписание №28/05.03.2020 г. на директора на РЗИ гр. Търговище, поради възникналата грипна епидемия се преустановяват учебните занятия в училищата на територията на Република България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г., включително.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content