април 13, 2024

Дискусионна кръгла маса по повод Деня на народните будители – във Второ СУ Търговище

Дейности

На 1 ноември 2017 г. – Деня на народните будители, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Училището и културните институции – съвременен модел на партньорство“. Присъстваха: Елка Станчева – началник на РУО Търговище, Рая Матева – заместник – кмет на Община Търговище, Христалина Халачева – секретар на Община Търговище, Косьо Костов – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ Община Търговище, Стефан Станчев – старши експерт по ОСО, РУО Търговище, Магдалена Жечева – директор на Регионален исторически музей Търговище, Росица Куцарова – директор на Регионалната библиотека „Петър Стъпов“ Търговище, Даниела Марчева – директор на Център за младежки дейности и инициативи Търговище, Галя Кръстева – секретар на ОНЧ „Напредък 1864“ Търговище, Ивайло Марков – директор на Държавен куклен театър Търговище, Димитър Алексиев – директор на І ОУ „Христо Ботев“ Търговище, Мария Манева – директор на ОУ Лиляк, Димана Петрова – председател на Обществения съвет на училището, Невяна Маджарова – председател на НПО, Петя Стоянова – „Асоциация НАЯ“, Атина Филева, Весела Недялкова, Димана Стефанова – ръководство на училищния парламент. Срещата уважиха представители на много медии и родители.

Директорът на училището Анета Куманова приветства присъстващите и прочете поздравителен адрес от д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище. Тя представи модел за партньорство между Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ и културните институции в града. В своите изказвания участниците в кръглата маса споделиха мнения и направиха предложения за оптимизиране на бъдещото взаимодействие. Ученици от профил „Изкуства – музика“ развълнуваха присъстващите с изпълненията си.

Участниците в кръглата маса приеха изводи за усъвършенстване модела на взаимодействие между училището и културните институции за обогатяване културния живот в Община Търговище.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content