април 14, 2024

Обучение в електронна среда – и за първокласниците

Начален етап

С висок професионализъм и отдаденост, педагогическите специалисти във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище провеждат обучение в електронна среда, в условията на извънредно положение в страната.

От 16 март 2020 г. първокласниците се обучават по нов начин – с електронни ресурси. Техните учители Милена Тенчева, Маринела Колева, Калина Георгиева, Пенка Асенова, Петинка Василева, Боряна Христова, Калоян Илиев, Николай Георгиев и Олга Златкова са неуморни в използването на различни образователни платформи в интернет. Ключовата им роля за успешния старт на това ново обучение е безспорна. Постоянното партньорство с родителите подобрява взаимоотношенията между семействата и училището, засилват се процесите на двупосочна комуникация. Първокласниците са подкрепени и от свободния достъп до електронните ресурси на най-големите издателства на учебна литература в България, както и от уроците по нововъведения образователен канал на БНТ 2.

Всички членове на училищната общност осъзнават, че ще се справят с това огромно предизвикателство с отговорност, компетентност и доверие.


За успешните стъпки на първи клас в новите образователни реалности вижте тук:


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content