април 24, 2024

Дистанционно обучение – приехме предизвикателството!

Начален етап

Да запазят физическото и психическото здраве на децата, да организират по нов начин техния дневен режим, да им помогнат да свикнат с новата среда – към това се стремят учителите, родителите и цялата училищна общност на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В условията на пандемия те приеха огромното предизвикателство – дистанционното обучение, което стартира на 16.03.2020 година. Педагогическите специалисти и учениците използват различни образователни платформи, сайтове, социални мрежи и приложения – Уча.се, безплатни ресурси на издателства, learning apps, Liveworksheets, Kahoot, Envision play, google формуляр, Viber, Messenger, Zoom и др.

Както всички, така и учителите на третокласниците се стремят да осигурят още по-качествено обучение за своите ученици, затова започват да работят във виртуални класни стаи в Гугъл – Classroom. В тях всички деца, изпълнявайки насоките на своите преподаватели, разработват зададени теми, проекти, решават тестове, участват в конферентни разговори и консултации.

В електронна среда се публикуват уроци, материали за самостоятелна работа, попълват се анкети, формуляри от училищната документация. Създават се курсове, разпределят се домашни работи, повишава се степента на организираност на всички участници в процеса, подобрява се комуникацията с родителите. Пестят се материални ресурси, време и усилия на педагогическите специалисти.

Всички са убедени, че виртуалните класни стаи подобряват ефективността на дистанционното обучение. С компетентната помощ на училищното ръководство екипът от учители, ученици и родители приема новото предизвикателство.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content