май 27, 2024

С променени методи – в онлайн режим на обучение

Начален етап

Учебно-възпитателният процес във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, както и в цялата страна, се провежда в онлайн режим. По този нов начин работят и второкласниците. С незаменимата помощ на своите родители те се се включиха във виртуалните класни стаи, създадени от учителите в Classroom. Чрез видео връзка децата учат в електронната платформа Zoom. Изпълняват поставените им задачи в Google forms, а „игрите“ в Envision play им доставят голямо удоволствие. В часовете по самоподготовка и заниманията по интереси второкласниците изготвят различни проекти, които споделят в организираните от учителите в ЦОУД виртуални класни стаи.

„Предизвикателството за образователната ни система в предстоящите дни е учителите да променят методите си на преподаване така, че ефективно да ангажират учениците с учебния материал, да постигнат зададените учебни цели и да извлекат максимални ползи от дигиталните платформи.“ – сподели Пламен Иванов, заместник директор на училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content