юни 21, 2024

Изграждане на дигитално пространство за учене по история и цивилизация

ДейностиХуманитарни

Вече повече от месец учениците и учителите във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се справят с предизвикателствата на обучението в електронна среда – изграждане на дигитално пространство за учене. Тяхното внимание е концентрирано не толкова върху техническите проблеми, неизбежно присъстващи в началото, колкото върху усъвършенстване методическата страна на образователния процес.

Сред утвърдените подходи в това отношение е проектно-базираното обучение, което успешно прилага в работата си Десислава Трифонова – учител по историа и цивилизация. При усвояването на материала от българската история тя възлага на учениците да подготвят и презентират във виртуалната класна стая проекти – за участието на България в Балканските войни и за българските генерали, за Съединението, Търновската конституция, Българското възраждане, Паисий Хилендарски и др. „Важно значение в обучението по история има и обратната връзка чрез решаване на тестове в гугъл формуляр, което позволява да проследявам развитието на учениците“ – сподели Десислава Трифонова.

Чрез проектното обучение подрастващите се научават да анализират и оценяват исторически факти и събития, да работят с исторически извори, да ползват критично различни източници на информация – важни умения за бъдещето им и след училище.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content