април 24, 2024

Отлични постижения в „Ключът на музиката“

ИзкустваКонкурси

Начело на класираните за националния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ 2019-2020 уч. г. са двама десетокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Класацията оглавява Моника Мариянова Параскевова, с най-много точки – 85, след нея се нарежда Димитър Атанасов Кирилов с 83 точки. Учениците на Второ СУ водят по точки, като оставят след себе си свои връстници от Добрич, Шумен, Кърджали, В. Търново, Пазарджик, Габрово, Враца.

Моника и Димитър са ученици от Х а клас, профил „Изкуства – музика“. Те развиват артистичния си талант непрекъснато, под вещото ръководство на учителите си по музика. Упорити и амбициозни, двамата представят училището на много конкурси, концерти и други изяви.

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ е единствената образователна институция в Област Търговище, в която музиката и изобразителното изкуство се изучават от І до ХІІ клас – в задължителното обучение, в профилирани паралелки, в профили, извънкласни форми и др. Участието и много доброто представяне на младите музиканти в „Ключът на музиката“ е традиционно. През настоящата учебна година за националния кръг се състезаваха 7 души от V, VІ, VІІ и Х клас, като 2 от тях са класирани.

Училищното ръководство поздравява Моника и Димитър за постигнатия успех, както и техните учители по музика, и им пожелава отлично представяне и на националния кръг в музикалната игра „Ключът на музиката“, която дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения по музика в конкурентна среда.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content