май 19, 2024

Бинарен урок по математика и информационни технологии – във Второ СУ Търговище

Природоматематически

На 06.11.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе бинарен урок – по математика и информационни технологии с ученици от XВ клас, профил „Природоматематически“. Темата на урока беше „Използване на специални математически знаци“. Виолета Драганова – главен учител, постави задача квадратно неравенство, което учениците решиха математически. Под ръководството на Йоанна Цанкова – старши учител, с помощта на вградения редактор за формули (Equation Editor), учениците изписаха решението на задачата и извършиха обмен с други приложения, съставяйки електронната таблица. Чрез диаграма (Scatter(X,Y)) те построиха графиката на квадратната функция – парабола.

На урока присъства госпожа Елеонора Панайотова – заместник-директор на училището.

Използването на ИКТ по математика води до обогатяване знанията на учениците и до повишаване на дигиталната им компетентност.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content