Начален етап

Второкласници създават комикси по български език и литература

Комиксът е добър вариант за активиране на читателската активност и събуждане на интерес към книгата. Р. Добрева – старши учител в начален етап, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, използва този метод, който се оказва изцяло приложим и в условията на дигиталното обучение.

Учениците от ІІ д клас имаха за задача да създадат комикси – по изучената приказка „Лисицата и врабчето“ или по съчинени от тях самите истории. Някои предпочетоха да използват програмата Storyboard Creator, други – да работят по традиционния начин. Във всички случаи резултатите са отлични – децата са вникнали в приказката, нарисували са ключови сцени, въвели са диалозите. Те са съчетали уменията си по български език, изобразително изкуство, информационни технологии. Комиксите спомагат за развитието на тяхната устна и писмена реч, развиват езиковите им компетентности и „правят“ ученето полезно и забавно.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com