май 26, 2024

„Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден…“

ДейностиНачален етап

За обредите и обичаите на Гергьовден разговаряха във виртуалната класна стая учениците от групата за ЦОУД – ІІІ клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с учител Антоанета Стоянова. Те научиха, че за празника се приготвят специални обредни хлябове. Своите първи гергьовски питки направиха Азра Шабанова и Алекссандра Висконти от ІІІ а клас. С напътствията на мама и баба момичетата месиха, украсяваха – изпитаха удоволствието да сътворят красиви хлябове, които според техните думи са „най-вкусните на света”. А Бехлюл Бехчетов е нарисувал как Св. Георги пронизва змея и освобождава девойката – сюжет, познат от народната легенда. В своята беседа третокласниците бяха единодушни, че за всички Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, който се свързва с аромата на цветя, треви и билки, поради което се нарича още „Цветен Георги“.

Включвайки се в пресъздаването на обичаите, децата осъзнават своеобразието на народните явления и обекти, съпреживяват тяхната динамичност и красота. Те се приобщават към общочовешките ценности и добродетели и изграждат представите си за света. В този възпитателен процес решаваща е ролята на семейството и училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content