април 13, 2024

„Поклон и признателност!“ – проект по история, посветен на 6 май

ДейностиХуманитарни

За учениците от ХІ б клас, профил“Хуманитарен“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, славната българска история и героите в нея винаги са повод за гордост. Техният проект „Поклон и признателност!“ е посветен на 6 май – Денят на храбростта и българската армия. В неговото осъществяване участват учениците Магдалена Палазова, Синем Хюсеинова, Христо Цачев, Момчил Димитров, Иван Иванов и Десимира Димитрова. Вдъхновени от ентусиазма и педагогическата компетентност на Катя Цветкова, старши учител по исторя и цивилизация, те за пореден път дават израз на своя патриотизъм. Проектът им включва няколко основни акцента: кратка история на празника; приносът на Българската армия в развитието на военното изкуство; български офицери – герои; смехът на фронта – лек срещу трагедията и болката; наименованията на чиновете в българската армия.

Единадесетокласниците са създали презентация – образователен продукт с голяма стойност, който е резултат от непрекъснатото познавателно общуване между учителя и учениците и между самите ученици в хода на онлайн учебния процес. Проектната дейност ги поставя в ролите на активни изследователи и спомага за осмислянето на историческия опит, за разбирането на историческата съдба и формиране на рационално отношение към миналото. Тя разкрива възможности за прилагане компетентностите на ученициге по много учебни предмети – история и цивилизация, информационни технологии, български език и литература, география и др.МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content