юли 19, 2024

Пролетно настроение, създадено от първокласниците

ДейностиНачален етап

Пожелания за имен ден, зелени поля, цветя, агънца, щъркели, слънце, люлки, пеперуди, птички, деца – изпълват рисунките на първокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Най-малките ученици не само вече могат да четат, но и да илюстрират – по стихотворението „На Гергьовден“ от Ран Босилек, поместено в читанките им. По детски наивно, но искрено, те изобразиха красотата на пролетта – рисуваха, моделираха с пластилин, апликираха. В учебните тетрадки по четене написаха своите пожелания за всички, които на Гергьовден празнуват и имен ден. Във виртуалните класни стаи, чрез презентация, научиха за традициите и обичаите, свързани с пролетните празници. Интердисциплинарното обучение в първи клас – четене и рисуване – стимулира речевата дейност, създава възможности за съпреживяване и пораждане на ярки образни представи, развива творческата самостоятелност на децата.

Първокласниците от І а, І б, І в, І г клас на Второ СУ формират своя естетически вкус с посредничеството на учителите си – Милена Тенчева, Пенка Асенова, Маринела Колева, Калина Георгиева, Петинка Василева, Боряна Христова, Калоян Илиев и Николай Георгиев, чиито постоянни партньори са родителите на най-малките ученици.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content