ДейностиНачален етап

Тематичен албум – по проект, посветен на 9 май

Учениците от ІV д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, се отличават със своята любознателност. Те искат да знаят повече за Европейския съюз – за историята му, за неговите символи, за особеностите на всяка от страните членки. За тази цел четвъртокласниците намериха много информация, търсиха помощта и на родителите си. С подкрепата на класния си ръководител Наталия Симеонова подготвиха своите индивидуални проекти за ЕС. Резултатът от техните усилия е тематичният им албум, посветен на 9 май – Деня на Европа.

Във виртуалната класна стая децата споделиха с какво ги е обогатила работата по проекта, а Славен Великов представи презентация за ЕС. Всички се чувстват удовлетворени от проектните дейности, от екипната работа и ентусиазма – истински европейци.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com