април 17, 2024

Виртуална изложба на тема „Българка“

ДейностиИзкуства

Творческо въображение, наблюдателност, мотивация за изява и съизмерване с другите – развива у своите ученици Д. Ангелова, старши учител по изобразително изкуство във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Изложбата на учениците е илюстрация на тези техни качества. Тя обединява две творчески задачи – за петокласниците темата е „Лазаруване“, за седмокласниците – „Интерпретация на картини на Владимир Димитров-Майстора“. Рисунките са наситени със силни емоции и разнообразни идеи. Малките художници откриват най-същественото и го претворяват в произведенията си.

Учениците сами изявяват желание за развиване на своя творчески потенциал, а родителите ги подкрепят. Търсейки най-доброто място за осъществяването на този процес в лицето на добър преподавател и подходяща материална база, те изцяло се доверяват на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content