май 19, 2024

„Познаваме ли символите на Търговище?“ – модел за гражданско образование на учениците

ДейностиНачален етап

14 май – официалният празник на град Търговище – е повод да се изразят и засилят чувствата на патриотична гордост и привързаност към родината, родния град, училището и семейството. Четвъртокласниците от групата за ЦОД във Второ СУ „Професор Никола Маринов“ Търговище, с учител Гюлфие Велиева, го направиха виртуално – в заниманията по интереси. Те изразиха своята обич към родното място, споделиха разкази за забележителности на града. С гордост си припомниха имената на видни исторически личности и паметни места. Най-интересният и обогатяващ момент от занятието беше беседата и презентацията им на тема „Познаваме ли символите на Търговище?“

Учениците проявяват постоянна инициативност и ангажираност към обществените проблеми на родния град. Те работят по проекти, свързани с гражданското образование, за което винаги срещат съдействието на Община Търговище. Запознаването със символите на град Търговище е образователен модел за нравствено и патриотично възпитание на учениците.МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content