април 24, 2024

Пътешествие и виртуален рецитал за 24 май

ДейностиНачален етап

С пътешествие и виртуален рецитал учениците от ІІІ г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище отбелязаха 24 май – празника на духовното извисяване. Децата с желание и трепет изразиха своята призантелност към създателите на славянската азбука и към своите учители. Припомниха си незабравими моменти от живота в училище. С песни и стихотворения създадоха празнична атмосфера както във виртуалната класна стая, така и в своите семейства. Класен ръководител на ІІІ г клас е Евдокия Ненова.МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content