юни 23, 2024

Първа награда за зрелостник в математически турнир

КонкурсиПриродоматематически

Димитър Евлогиев Русев, зрелостник от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, спечели първа награда в ХІІІ математически турнир на Великотърновския университет за ученици от ХІ и ХІІ клас, който се проведе на 16 май 2020 г. Негов учител по математика е Светлана Косева. Организатори на турнира са Факултетът по математика и информатика, РУО – Велико Търново, Съюзът на математиците в България. Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в много специалности на ВТУ.

Училищното ръководство поздравява екипа от ученик и учител за постигнатите отлични резултати.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content