април 13, 2024

Първа грамота за малък художник

ИзкустваКонкурси

Първокласникът Калоян Обретенов, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, е сред децата, наградени в конкурса за рисунка на Община Търговище „Моето красиво Търговище“. На 1 юни 2020 г. той получи своята първа грамота като художник, с която е много горд. Негов класен ръководител е Пенка Асенова, която сподели: „Калоян рисува с голямо желание, креативен е и амбициозен. Той е и отличен ученик. Радвам се на успехите му и на подкрепата, която му оказват неговите родители. Неслучайно Калоян учи в паралелка с интензивно изучаване на изобразително изкуство.“

Към полученото удостоверение за завършен с отличие първи клас Калоян прибавя и своята първа грамота от конкурс. Двете отличия ще обогатят портфолиото му и ще бъдат началото на още по-големите му успехи.

Училищното ръководство поздравява Калоян Обретенов, неговите родители и П. Асенова – учител по изобразително изкуство, които показаха, че и в условията на дистанционно обучение за талантливите деца няма прегради.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content