април 24, 2024

На добър час, четвъртокласници!

ДейностиНачален етап

С радост и малко тъга учениците от ІV д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, си взеха довиждане в края на учебната година. Горди от успехите в учебната работа, от създадените приятелства, от съвместно преживените радости и болки, те се разделят, но само за няколко месеца. През септември ще бъдат петокласници в родното училище, в различни паралелки. С чувство за изпълнен дълг и с обич весело лято и много здраве им пожелават техните учители Люба Колева, Наталия Симеонова и Дафинка Стоянова.

Една усмивка, една сълза и много свидни спомени?
Четири години, като четири дни –
ето дойде на ученето краят.
Изтича времето като вода,
но споменът остава в края!
Ще се разбягате на четири страни,
ще стане тихо в класната ни стая.
Четири години, като четири дни!
Аз исках всичко да покажа!
До тука спира моята следа…
А имах още много да ви кажа!
ОБИЧАМ ВИ ИСТИНСКИ!
На добър час, мои слънца!


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content