ДейностиИзкуства

Изложба на профил „Изкуства“

Втора част на своята виртуална изложба предлагат учениците от ІХ, Х и ХІ клас, профил „Изкуства – изобразително изкуство“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Първата част на изявата си те популяризираха в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Възпитаниците на Татяна Панайотова – старши учител по изобразително изкуство не само овладяват базисни знания, умения и отношения, свързани с теорията на изобразителното изкуство, но и изграждат компетентности, свързани с прилагане и интерпретация на теоретичните знания.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com