април 13, 2024

Високо признание от Министерството на образованието и науката

ДейностиКонкурси

Двама изявени педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище са наградени с почетно отличие „Неофит Рилски“ – за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Това са Евгения Костова-Христова – старши учител по руски език, и Гюлфие Велиева – старши учител в група за целодневна организация на учебните дейности в начален етап. На 24.06.2020 г. Елка Станчева – началник на РУО Търговище, връчи грамотите на шестима учители от Област Търговище, сред които двама – от Второ СУ. Тя поздрави наградените за професионализма и отговорността в работата.

Почетното отличие „Неофит Рилски“ се присъжда ежегодно от МОН на педагогическите специалисти по определени критерии. Това става винаги в навечерието на 24 май, но заради продължаващата противоепидемиологична обстановка в страната педагозите получиха грамотите си по-късно.

Отличията на Евгения Костова-Христова и Гюлфие Велиева са както персонални награди, така и признания за Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище.

От името на цялата училищна общност Анета Куманова – директор на училището – поздравява наградените и им пожелава здраве и още по-голяма удовлетвореност от професията.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content