май 30, 2024

Грамота от РУО Търговище – за директора на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

Съобщения

Анета Куманова – директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, получи от РУО Търговище грамота за проявения професионализъм, отдаденост и бързо приспособяване на учебния процес в училището към наложилите се промени в образователната система в условията на извънредно положение.

Това е жест на благодарност към ръководството и към целия екип от учители, които мобилизираха своите компетентности и преодоляха редица трудности в условията на дигитална среда – направиха правилния избор на образователни платформи, усъвършенстваха уменията си за работа с дигитални инструменти и създаваха електронни обучителни продукти, които споделяха с колегите си. Училището беше много добре обезпечено от електронна техника и софтуер. Повишиха се интересът и ангажираността на родителите към образователния процес.

Прилагането на неприсъствено обучение е предизвикателство, чиито позитивни и негативни страни ще се анализират занапред. Но във всички случаи то е път към модерното образование на ХХІ век.

Ръководството и педагогическата колегия на училището благодари на РУО Търговище за компетентното и своевременно сътрудничество, решаващо за успешното приключване на необичайната учебна година.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content