април 22, 2024

„Дигитални компетентности и ИКТ“ – двудневен квалификационен курс за педагогическите специалисти от Второ СУ Търговище

Дейности

На 18 и 19 ноември 2017 г. педагогическите специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участваха в квалификационен курс на тема „Дигитални компетентности и ИКТ“, който се проведе в град Пловдив, в „Орак Академия“ – иновативен учебен център за модерно обучение. Учителите обогатиха знанията си и усъвършенстваха уменията си за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни ресурси, софтуерни програми и информационни технологии в учебните часове. Всеки участник в курса получи сертификат и 1 квалификационен кредит.

Педагогическите специалисти имаха възможност да разгледат някои туристически забележителности в Пловдив, да общуват в различна, неделова среда, повече да се опознаят и синхронизират като личности.

Обучението е организирано от ръководството на училището – А. Куманова – директор, и Ел. Панайотова, Пл. Иванов, Д. Трендафилова, П. Глеридис – заместник-директори. То е включено в годишния план за квалификационната дейност във Второ СУ Търговище. Целта е повишаване професионалните качества на педагогическите специалисти.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content