май 19, 2024

Публични изяви на ученици по проект „Образование за утрешния ден“

Образование за утрешния ден

През месец юни 2020 г. учениците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище участваха в публични изяви на своите клубове, които се проведоха в дигитална среда чрез платформите Zооm и Classroom. Те представиха разработките си по проект „Образование за утрешния ден“:

  • „SMART в компютърния свят“ с ученици от 6 и 7 клас, ръководител Венка Петрова.
  • „Мултимедиен свят“ с ученици от 5 клас, ръководител Йоанна Цанкова.
  • „Дигитален свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Мария Ангелова.
  • „Виртуален свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Петя Грудева.
  • „Компютърен свят“ с ученици от 4 клас, ръководител Емил Маринов.

Въпреки трудностите, породени от епидемиологичната обстановка, учениците продължиха да развиват дигиталните си умения и компетентности под ръководството на своите ръководители. В процеса на обучение те развиха новаторското си мислене и личностното си усъвършенстване. Цялостната работа и изявите повишиха мотивацията им за участие в бъдещи проекти. Гости на публичните изяви в дигитална среда бяха учители по информатика и ИТ и родители.

В края на обучението учениците получават сертификати, съгласно Eвропейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности, които ще бъдат раздадени след завръщането им в училище.

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/


Obrazovianie_utre_finall_2020

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content