април 22, 2024

Добри педагогически практики от Второ СУ Търговище – на новия сайт на МОН за обхващането и задържането на учениците

ДейностиИновации

МОН създаде интернет страница „Междуинституционален механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“ https://back2school.mon.bg/ , където са публикувани полезна информация и обобщени добри практики от образователната система.

Като добри практики на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище са включени:

  • инициативата „Лятна академия за първокласници“ – за по-плавен преход от детската градина към училището и за създаване на позитивна училищна среда
  • „Нетрадиционните родителски срещи – модел за партньорство в триадата класен ръководител – родители – ученици“ /компютърна презентация на Йорданка Филева – главен учител по български език и литература – ТУК/

Страницата е в процес на разработване и ще се обновява периодично.

 

 

 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content