юли 19, 2024

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВажноЗа родителитеСъобщения

1. От 9,00 ч. официално откриване на учебната 2020 – 2021 г. в училищния двор за учениците от І, V, VІІІ и ХІІ клас

2. От 10,30 ч. провеждане на тържествен час на класа за учениците от ІV, VІ и VІІ клас

  • учениците от ІV клас влизат през главния вход на училището;
  • учениците от VІ и VІІ клас влизат през входа до физкултурния салон.

3. От 11,30 ч. провеждане на тържествен час на класа за учениците от ІІ, ІІІ, ІХ, Х и ХІ клас

  • учениците от ІІ, ІІІ, ІХ и Х клас влизат през главния вход на училището;
  • учениците от ХІ клас влизат през входа до физкултурния салон.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content