ВажноСъобщения

Да ограничим преминаването през двора на училището!

През учебната 2020/2021 година екипът на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище ще прилага организационен модел, основаващ се на стратегията на дистанция. Във връзка с това се обръщаме към всички родители, бивши ученици, граждани и гости на Търговище със следния

Апел:

  • Да не преминават през двора на училището. Ако това е крайно наложително, да спазват мерките за безопасност.
  • Да не ползват тревните площи, пейките, спортните площадки и съоръженията.

Следвайки Насоките на Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването за работа в условията на covid – 19, сме взели мерки да направим училището максимално безрискова среда.

Уверени сме, че ограничаване влизането на външни лица на територията на училището ще повиши степента на безопасност за всички.

Разчитаме на подкрепата на цялото общество!

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com