май 19, 2024

Национална награда „Иноватори в образованието“

ИновацииКонкурси

Десислава Трифонова – учител по история и цивилизация във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, получи голямо признание на национално ниво. Тя е победител в Националния конкурс „Иноватори в образованието“ на МОН на тема „За учителите, които вдъхновяват“. На 15 септември 2020 г. Анета Куманова – директор на училището, връчи на Д. Трифонова плакет – символ на отличието. Тя подчерта, че наградата е резултат от всеотдайната работа на учителката, от високата степен на одобрение в работната среда, образователната общност и всички заинтересовани страни.

Конкурсът откроява учители, директори, екипи, които използват съвременни педагогически подходи за формиране на ключови умения на 21. век. В него са участвали над 250 педагогически специалисти, сред които победител е Д. Трифонова. Тя получава парична награда от 3000 лв. и става член на Националния клуб на иноваторите в образованието.

Националната комисия за оценяване на номинираните е имала предвид и това, че голяма част от работата на учителите бе осъществена в контекста на COVID 19 и на дистанционно обучение в електронна среда.

Конкурсът е в унисон с политиката на МОН за създаване култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване.

Ръководството на училището и цялата училищна общност поздравяват Д. Трифонова – лидер на промяната.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content