май 26, 2024

Модулно обучение по история и цивилизация

ДейностиХуманитарни

Умело съчетаване на знания и компетентности по няколко учебни предмета показаха учениците от ХІ а клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, в урока по история и цивилизация на тема „Символи на властта на египетския владетел“ – по модул 1. „Власт и институции“ от обучението в профилираната подготовка по новите учебни програми. Те представиха по различни начини царските регалии – скиптър, корона, камшик – и техните функции в политическия модел на Древен Египет. Със своите проекти се отличиха Димитър, Ирена, Екатерина. Според Десислава Трифонова – учител по история и цивилизация – модулното обучение дава възможност учениците да разбират и осмислят държавни модели и политически идеологии, като развиват и интересите си по изобразително изкуство, информационни технологии, български език и литература.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content