май 21, 2024

Първа изява на първокласници

ДейностиНачален етап

Учениците от І г клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, вече имат своята първа изява. Посветиха я на 5 октомври – Световния ден на учителя. В актовата зала на училището те поздравиха със стихчета и песни всички учители, и най-вече своя класен ръководител Гюлфие Велиева. Пламен Иванов – заместник-директор на училището, благодари на децата и на Дафинка Стоянова – учител в групата за ЦОД, под чието ръководство първокласниците се подготвиха за своя мини концерт.

За най-малките ученици преходът между детската градина и училището трябва да е плавен и спокоен, защото от това зависи адаптирането им към новата среда. Кратки изяви, като участия в изложби, концерти, тържества и др., оформят тяхната самооценка и формират отношението им към ученето, към съучениците и света.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content