май 21, 2024

„Културните институции като образователна среда“ – обогатяване и оптимизиране на дейностите в училище

ДейностиПроекти

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище е единственото училище от град Търговище, одобрено за участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020, модул „Културните институции като образователна среда“. В дейностите по програмата ще бъдат обхванати петокласниците от четирите паралелки. Ще се провеждат учебни часове в културни институции – музеи, театри, галерии, библиотеки и др. Класните ръководители и преподавателите по отделните предмети са предвидили дейности, съобразени с интересите на учениците във всяка паралелка – музика, хореография, изобразително изкуство, математика, немски език, руски език.

„Стремежът ни е да осигурим повече възможности за използване на културните институции като образователна среда, за развиване на въображението и креативността на учениците, за повишаване на дигиталните им умения и компетентности, за формиране умения за учене през целия живот“ – каза Елеонора Панайотова, заместник-директор по учебната дейност в училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content