април 17, 2024

Годишни награди от Община Търговище

Конкурси

Педагогическият колектив на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище е отличен с годишна награда за образование и наука на Община Търговище

Полина Борисова Кожухарова – главен учител по философия е отличена за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието

Десимира Пламенова Димитрова – ученичка в ХІІ „б“ кл. е отличена с годишна награда за образование и наука

Наградите се присъждат в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за символиката на Община Търговище.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content