юли 19, 2024

Преустановяване на присъствения образователн процес за ученици от V до XII клас.

ВажноСъобщения

От 22.10. до 30.10.2020 г. със заповед на министъра на образованието и науката е преустановен присъствения образователн процес за ученици от V до XII клас.

Обучението ще се организира от разстояние в електронна среда, в създадените класни стаи в Classroom /classroom.google.com/.

Учениците от I до IV клас продължават своето обучение присъствено, в училище.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content