април 22, 2024

Вътрешноинституционален квалификационен курс за учители от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

Дейности

На 16.11.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, в ролята си на посланик на ЦЕРН, Венка Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии, организира за своите колеги вътрешноинституционален квалификационен курс на тема „ЦЕРН – за елементарните частици и компютърните технологии“.

Преди броени дни тя се завърна от обучение в ЦЕРН, Швейцария, и сподели с ръководството на училището и педагогически специалисти от всички предметни области знанията и впечатленията си от „сърцето“ на съвременната наука. С презентация и няколко видео филма разказа за създаването на Европейската организация за ядрени изследвания, за Големия Адронен Колайдер (LHC), за Хигс бозона (божествената частица),  за детекторите ATLAS и CMS, за ISOLDE – установка за изучаване на ядрени изотопи, Data Centre – компютърния център на ЦЕРН,  Idea Square – сградата за разработка на иновативни проекти, Microcosm & Globe –  изложбени центрове, AMS експеримента на NASA и др.

Силно впечатление на присъстващите направиха филмите за комплекса от ускорители и откритието на елементарната частица Хигс, както и от хардуера и GRID технологиите, които се използват за обработка и съхраняване на данните.

В края на курса към Венка Петрова бяха отправени много въпроси. Всички участващи бяха вдъхновени от възможността да се докоснат до магията на ЦЕРН.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content