юли 19, 2024

„О, будители народни, свеждаме пред вас глава!“ – дейности на четвъртокласници

ДейностиНачален етап

Цялата учебна седмица /26-29.10.2020 г./ учениците от групата за ЦОУД – ІV а и ІV д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, посветиха на 1 ноември – Деня на народните будители. В заниманията по интереси те извършиха разнообразни дейности, обединени от темата „О, будители народни, свеждаме пред вас глава!“. Изпълнени с родолюбиви чувства, децата четоха откъси от „История славянобългарска“, изработиха тематични книжки и книгоразделители, решаваха интерактивни тестове, съчиняваха кратки стихотворения за будителите. Така те изразиха своята почит към книжовниците и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.

Подобни дейности в заниманията по интереси спомагат за усъвършенстване на социалните и гражданските компетентности на учениците, както и на дигиталните им умения. Учител на групата за ЦОУД – ІV а и ІV д клас, е Антоанета Стоянова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content