април 13, 2024

„Математика, спорт и култура“ – състезание, посветено на 1 ноември

ДейностиНачален етап

Четвъртокласниците от групата за ЦОУД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, включени в клуб „Приятели на математиката“, проведоха интересно състезание на тема „Математика, спорт и култура“. Те посветиха своите занимания по интереси на 1 ноември – Деня на народните будители.

В надпреварата взеха участие три отбора, участниците в които изпълняваха различни щафетни игри. В първия кръг всеки трябваше да реши задача наум и да оповести получения отговор чрез дрибъл до баскетболния кош. Във втория кръг състезателите показаха знанията си за народните будители – разпознаваха ликовете им и разказваха техните биографии. Заключителният кръг изправи децата пред предизвикателството да построят геометрични фигури.

Състезанието е организирано от учителя на групата Цветелина Бонева и Олга Златкова – старши учител по физическо възпитание и спорт – които считат, че насърчаването на учениците да бъдат физически активни влияе положително както на физическата им форма, така и на интелектуалните им умения.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content