май 19, 2024

Признание от Община Търговище – годишни награди за образование и наука

ДейностиКонкурси

Педагогическият колектив на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище е отличен с Годишната награда за образование и наука на Община Търговище – за постигнати високи резултати в образователния процес, модернизиране на образованието, успешно прилагане на национални стратегии и политики, програми и проекти, по повод 50 години от създаване на училището.

Анета Куманова – директор на училището: „Годишната награда, която Община Търговище присъди на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, е голямо признание за усилията и всеотдайността на всички – педагози, ученици, служители, родители, съмишленици и приятели на нашето училище. Тя ни задължава и стимулира да бъдем още по-мобилизирани и сплотени, за да преодоляваме предизвикателствата на времето. Честит празник, съвременни будители!“

Вече 50 години Второ СУ Търговище пази и обогатява визията си на училище на талантите. Неговите възпитаници непрестанно печелят награди и отличия на международни и национални конкурси в различни области – музика, изобразително изкуство, танцово изкуство, информационни технологии, литература. Те прославят себе си, училището, родния град Търговище и България. Бивши ученици на Второ СУ Търговище са светила на световните сцени и в изложбените зали. Възпитаниците на училището придобиват компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот. Тяхното обучение е профилирано в следните насоки: хуманитарни науки, чужди езици, математика и информационни технологии, биология, музика и изобразително изкуство, хореография. Второ СУ Търговище е член на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика /СУПРИМ/ към Асоциацията на европейските музикални училища. В училището е създадена система за идентифициране и развитие на учениците, притежаващи изявени способности в различни области. В него функционират училищен хор, група за джаз и поп пеене, фолклорен танцов ансамбъл, група за народни песни, вокална група; художествени ателиета; спортни секции – волейбол, футбол, баскетбол, спортно ориентиране и други форми на извънкласни дейности. Всички те имат утвърдено място в културния и обществен живот на Търговище.

Полина Борисова Кожухарова – главен учител по философия – е отличена за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието. Тя работи отговорно за разширяване обхвата на дейностите по гражданско образование и възпитание на учениците, за формиране на гражданска толерантност и ценности, за повишаване педагогическата и методическата подготовка на учителите. Организира извънучилищни форми на дейност, свързани с разкриването на българската национална идентичност – национални празници, годишнини, бележити дати и събития.

Десимира Пламенова Димитрова – ученичка в ХІІ б клас, е отличена с годишна награда за образование и наука. Нейните най-големи познания и изяви са в областта на информатиката и информационните технологии. Редовно печели призови места в общински, областни и национални кръгове на олимпиади по информационни технологии. От няколко години участва в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. За трета учебна година ученичката се обучава по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content