май 21, 2024

Денят на християнското семейство – дейности на четвъртокласниците

ДейностиНачален етап

Учениците от ІV клас, в групите за целодневна организация на дейностите, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище отбелязаха 21 ноември – Деня на християнското семейство. Те се запознаха със същността и символиката на празника, с обредите и поверията, свързани с него. Разказаха за своите семейства, за отношенията в тях. Припомниха си народни приказки, песни, гатанки, пословици и поговорки – за обичта между братя и сестри, родители и деца. С удоволствие създадоха тематичните си рисунки „Моето родословно дърво“, с които зарадваха близките си. Дейността на учениците бе организирана от Цв. Димитрова, Г. Михайлова и М. Хатибова – старши учители в начален етап.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content