май 19, 2024

Стипендии на деца и младежи с изявени дарби

Конкурси

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, ученици и учители от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище получиха поредното признание – за значими постижения през учебната 2019/2020 година Община Търговище отпуска стипендии на деца и младежи с изявени дарби. Това са:

І. Годишна стипендия в размер на две минимални работни заплати на Дилек Гюрджанова Мехмедова – ученичка в Х в клас, област „Изкуство и култура”

ІІ. Месечни стипендии за период от два месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата на:

в област „Образование, наука и техника”

Нурджан Исметова Мехмедова – ученичка в ХІ в клас
Десимира Пламенова Димитрова – ученичка в ХІІ б клас

в област „Изкуство и култура”

Ивайла Петрова Петрова – ученичка в 7 „в“ кл.
Ниляйда Нурай Нури – ученичка в 7 „г“ кл.
Александра Петрова Тенева – ученичка в 8 „б“ кл.
Фиген Шенол Якубова – ученичка в 11 „а“ кл.
Андрея Андреева Георгиева – ученичка в 11 „а“ кл.
Захари Свиленов Тодоров – ученик в 11 „в“ кл.
Нелина Петрова Гълъбова – ученичка в 12 „а“ кл

в област „Спорт”

Християн Галинов Василев – ученик в 5 „в“ кл.
Рая Дианова Живкова – ученичка в 6 „в“ клас
Цветелин Цветанов Цонев – ученик в 6 „г“ кл.

Община Търговище присъжда стипендиите на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище и протокол на комисията по стипендиите с председател Емине Якубова – председател на Общинския съвет Търговище.

Анета Куманова – директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, от името на педагогическата колегия, поздравява всички ученици с техните постижения, като им пожелава да бъдат още по-упорити в овладяването на науката, изкуството и спорта.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content