април 22, 2024

Дейности на четвъртокласниците за Деня на толерантността

ДейностиНачален етап

Беседи, индивидуални разговори, разглеждане на информационни материали, отправяне на послания, подреждане на изложби – и още много дейности проведоха четвъртокласниците от групите за ЦОД при Второ СУ „Никола Маринов“ Търговище за 16 ноември – Деня на толерантността. Организираха ги педагогическият съветник Стойне Калайджийски, психологът Грета Тошева и учителите на групите. Всички се обединиха около тезата, че толерантност – това е състрадание, милосърдие, приятелство, уважение и търпение.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content