ДейностиНачален етап

Толерантна среда в училище

Различни форми използват в своята работа педагогическите специалисти във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Едни от тях са тренинговите – работа в малка група, симулационни и ролеви игри, дейности в екип и др. През цялата седмица учителите в групите за ЦОД в ІІІ и ІV клас организираха изяви, свързани с 16 ноември – Деня на толерантността. Координатор на събитията беше педагогическият съветник Стойне Калайджийски. В тренингите с децата той акцентира върху темите за стереотипите в нашия живот, за многообразието от човешки характери и култури, за приемането на различни мнения и възгледи. Учители на групите са М. Хатибова и Ал Цанкова.

Особено ценен е и обменът на опит и добри практики между педагогическите специалисти за създаване на толерантна среда в училище.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com