май 19, 2024

Доброволци студенти в училище – благодарим им!

Дейности

Неслихан Ереджебова и Христо Христов са студенти педагози, които се отзоваха на нуждата от заместващи учители във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Неслихан е в ІІІ курс, специалност „Начална педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, сега замества учител в началния етап. Тя е възпитаник на Второ СУ Търговище, на което в момента помага. Христо е в ІV курс, специалност „Биология и физика“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, замества учител по физика и астрономия.

Двамата млади хора изявиха желание да поемат като доброволци задълженията на учителите в трудните времена на епидемията от ковид 19. Сега те са зад мониторите, откъдето с отговорност водят дистанционно образователния процес в електронна среда.

„Помощта им е навременна и много ценна, за което им благодарим. Това ще бъде и една школа за тях в професионалното им развитие. Надяваме се отношенията ни с тези прекрасни млади хора да продължат“ – сподели Анета Куманова, директор на училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content