май 19, 2024

Различни методи на историческото познание

ДейностиХуманитарни

Изразяване и аргументиране на собствена позиция, самостоятелно обработване на информация, развиване на критичното мислене – това са част от целите, които постига в своите часове Десислава Трифонова – учител по история и цивилизация, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Поредният пример за това са проектите на учениците от ІХ б и ІХ г клас на тема „Индустриална революция – открития“. В тях деветокласниците дадоха примери за открития и нововъведения, символи на Първата индустриална революция – иновациите в производството на стомана и текстил, парния двигател, механизирания тъкачен стан и др. Те анализираха и промените в обществото и всекидневния живот, резултат от индустриалната революция.

Чрез проектните дейности в обучението по история и цивилизация се затвърждават уменията на учениците за прилагане на различни методи на историческото познание, като акцентът се поставя върху уменията им за учене.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content