май 19, 2024

Илюстрации за старата и новата година

ДейностиНачален етап

Обогатяване на знанията, уменията и отношенията, свързани с общочовешки ценности постигат чрез обучението по български език и литература учителите на третокласниците във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В дейностите по интереси в групата за ЦОД децата илюстрираха моменти от приказката на Георги Райчев „Две сестри“ – старата и новата година. Те стигнаха до извода, че красотата и богатството могат да се жертват, ако трябва да се помогне на бедните и нещастните. Познавателните интереси и творческите способности на учениците развива Цветанка Димитрова – учител в групата за ЦОД за ІІІ б и ІІІ д клас.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content