април 13, 2024

Чудовища – страшни и забавни

ДейностиНачален етап

Третокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изработиха страшни и забавни чудовища – резултат от дейностите по интереси в групите за ЦОУД. Така те обогатиха своя практически опит за работа с изобразителни материали и техники. Децата въплътиха представите си в различни фантазни образи по впечатление и въображение, използвайки топли и студени цветове. Те коментираха особеностите на различните чудовища и въздействието им, усъвършенстваха уменията си да представят резултатите от творческата си дейност пред другите. Учители на децата в групите са М. Хатибова и Д. Василева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content