юли 15, 2024

Заключителни езикови проекти в края на първия учебен срок

ДейностиХуманитарни

В края на първия учебен срок единайсетокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище представиха интересни групови проекти, създадени във връзка с изпълнението на дългосрочна езикова задача. В условията на обучение от разстояние гимназистите сформираха екипи и показаха, че комуникацията може да бъде ефективна дори във време на социална изолация. Тийнейджърите демонстрираха задълбочени интереси в различни области. Подбраха и обобщиха информация от разнообразни източници. Показаха умения за критично четене и езикови компетентности при оформяне на текстовите материали. Изразиха ясна позиция по представените теми и засвидетелстваха добри компетентности за екипна работа. Дигиталният свят и добрите технологични умения позволиха на младите хора да представят идейни и модерни продукти. Освен презентации бяха създадени и електронни книги, сайтове, новинарски емисии, видеоклипове.

Учениците от ХІ б клас, профил,, Хуманитарни науки“, разработиха тема, свързана с профилираната подготовка по български език и литература. В презентации и електронни книги те проследиха основните процеси в развоя на българския книжовен език, анализираха тенденции в развитието на съвременния език и държавната езикова политика. Един от екипите подготви видеоматериал, който изтъква осъзнатата нужда от задълбочено изучаване на родния език и предимствата на профил ,,Хуманитарни науки“.

След представянето на проектите всеки единайсетокласник оцени своята работа в екипа, като попълни критериална карта. Славка Георгиева – старши учител по български език и литература, даде препоръки на учениците за бъдещата им работа във връзка с езикови проекти.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content