ДейностиНачален етап

Проекти за Слънчевата система

Учениците от ІV в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с интерес и желание изработиха своите проекти на тема „Слънчева система“. Те разшириха уменията си за визуализиране на обекти и явления от природната среда, за разчитане на информация, за демонстриране пред връстници на опити и резултати. Проектно-базираното обучение спомага за повишаване степента на достъпност и научност при изучаване на природните науки. Класен ръководител на ІV в клас е Виолета Василева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com