април 24, 2024

Първокласниците – знаещи и можещи

Начален етап

Децата обичат да са част от общност, но и да се чувстват самостоятелни, знаещи и можещи. В групата за ЦОУД – І в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, те създават свой социален свят, учат се бъдат толерантни, да са част от екип, редувайки ученето с разнообразни дейности. Най-малките ученици развиват своята концентрация, устойчивост на вниманието, памет. За тях са осигурени благоприятни условия за отдих и учебни занимания, за пълноценно осмисляне на свободното им време, за стимулиране на творческото им развитие. Учител на групата е Радка Атанасова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content